Mission statement

To help the educational, medical and scientific development in Estonia, to promote development of democratic institutions, and to provide equipment and supplies to institutions that care for the ill, children and poor. Estonian American Fund for Economic Education, Inc. was founded in January 1990 to take advantage of the opening provided by perestroika to broaden contacts and address needs in Estonia the very existence of which had been denied during the 50 years of Soviet occupation. At the time the U. S policy favoured democratization and economic reforms while promoting the territorial integrity of the Soviet Union. Accordingly, the Fund first concentrated on economics, then a "politically correct " approach. As the bylaws permit a broad range of activity, the Fund soon got involved in healthcare, general welfare, education, training economists and statisticians, developing nonprofit organizations, supporting youth-oriented voluntary services. The Fund works on the basis of projects. Anyone is welcome to propose a project. Execution depends on a verified need and trustworthy partners in Estonia, and personal commitment of effort, expertise and resources on the part of volunteers in the United States

As stated above, the Fund supports activities in Estonia that seek to develop civil society and improve the lives of Estonians in Estonia. Projects must show how they relate to these goals.To qualify for support, the Fund requires that applications conform to requirements as shown  under Guidelines in our home page.Travel expenses will be allowed if directly related to education and training, or associated with an approved project.

 

Kallid Eesti sõbrad ja toetajad!

Eelmisel suvel, kui koroonapandeemia näis taanduma hakkavat, oli mul võimalus külastada Eestit ja kohtuda mitmete organisatsioonide esindajatega, keda Eesti Ameerika Fond (EAF) toetab. Tol hetkel tundus, et elu on saavutanud peaeagu tavapärase rütmi ja järjekordne vastane on alistatud. Kõik, kellega ma kohtusin, olid äärmiselt tänulikud EAF-i jätkuva toetuse eest. Teie annetused on tõesti olnud suureks abiks!

Minu külastused Peeteli Koguduse Sotsiaalkeskusesse ja Tartu Kristlikusse Noortekodusse jätsid mulle erakordse mälestuse. Mõlemad keskused toetavad lapsi ja noori, kes on kaotanud oma kodu ja perekonna või nende vanemad ei ole võimelised nende eest hoolitsema. Need keskused pakuvad lastele elamiseks kodust keskkonda, kuid korraldavad suvel neile ka laagreid. Ma külastasin Peeteli Koguduse Sotsiaalkeskuse suvelaagrit Saaremaal, mis on muutunud teatud mõttes nendele lastele suvekoduks, kus nad saavad nautida värsket õhku ja Saarema ilusat loodust. Minu poeg Lukas töötas seal vabatahtlikuna üle nädala ja see jättis talle kustumatu mulje. Kodud ja laagripaigad olid puhtad, hästi hooldatud ja lapsed olid hoitud.

Väga meeldiva kogemuse sain ka külastades Raplas perede tugikeskust Vanaema Juures. Seda keskust külastavad pered, vanemaealised ja puudega inimesed. Keskus pakub sooja toitu, toetavat suhtumist ja võimalust inimestele kokku saada. Tänu Teie heldele toetustele sai EAF eelmisel aastal panustada rahaliselt nii olemasoleva hoone renoveerimisse kui keskuse igapäevasese tegevuse toetamisse.

Eesti visiidil oli mul võimalus külastada ka Noarootsi Gümnaasiumi ja näha, kuidas meie iga-aastane toetus õppematerjalide soetamiseks leiab kasustust inglise keele õppeprogrammis. Tänu äärmiselt pühendudnud inglise keele õpetaja Devin Black’le, kes on pärit Michiganist, on selle kooli õpilaste inglise keele oskuse tase üks Eesti kõrgemaid.  

Tartus kohtusin ma Elmerice ja Andreas Traksi Fondi stipendiumi koordinaatoriga Tartu Ülikooli juures. Virtuaalne õpikeskkond, mis muutus koroonapandeemiaga tavapäraseks, tõi kaasa suuri takistusi stipendiumide väljastamisel, kuid õnneks on nüüdseks stipendiumide andmine taastunud. Mul oli võimalus külastada ka veel teist Tartu Ülikooliga seotud stipendiaati – Viljandi Kultuuriakadeemiat, mis pakub erinevaid õppekavasid alates ehtekunstist ja rahvuslikust tekstiilist kuni rahvusliku ehituseni (näiteks palkamaja ehitus). Viljandi Kultuuriakadeemia õppekavad on hädavajalikud Eesti kultuuri ja traditsioonide säilitamiseks ning on muutunud järjest populaarsemateks noorte seas.

Eelmisel aastal algas EAF-il koostöö uue organisatsiooniga – Eesti Naiste Ühendus, kes sai meilt toetust hariduslike materjalide ja nõustamisalaste tegevuste arendamiseks koguvägivalla ohvritele. Nendega kohtudes sain aimu Eesti naiste ees seisvatest probleemidest nagu näiteks koduvägivalla laialdane levik, lastetoetuste välja nõudmine ja mõlema vanema aktiivne osalemine laste eest hoolitsemisel.

Oma külastuse jooksul oli mul õnn näha uut Eesti Kunstiakadeemia hoonet Tallinnas, mida tutvustas mulle dekaan Andres Ojari. Hr. Jaan Holti helde toetus on meil võimaldanud anda stipendiume silmapaistvatele arhitektuuri tudengitele.

Tänu meie fondi heldetele toetajatele kogusime 2020. aastal üle $100,000 annetusi. Fond väljastas 2020. aastal $179,120 ulatuses toetusi organisatsioonidele, kes panustavad hariduse edendamisse, noorteprogrammidesse või koordineerivad stipendiume. Kõik need toetused on positiivselt mõjutanud paljude Eestimaalaste elusid.

Uuel aastal me jätkame koostööd mitmete olemaslevate partneritega ja püüame leida ka uusi abivajaid. Meie projektid saavad alguse nii Eestist esiatud taotlustest kui ka kaasmaalaste ja Eesti sõprade headest mõtetest välismaal. Toetuste juhised on saadaval meie veebilehel (www.eafund.org), kust leiate rohkem infot meie tegevuse kohta. Teie jätkuv toetus tõendab ka riiklikule järelvalvele, et tegemist on organisatsiooniga, mis väärib seadustes lubatud tulumaksu soodustust (Tulumaksuseaduse paragrahv 501 (c) (3)).  Annetusi saab teha nii digitaalselt PayPal kaudu või kasutades lisatud annetussedelit.

Me täname kõiki jätkuva toetuse ja annetuste eest!

Christian Einberg, President, Estonian American Fund

Dear friends of Estonia!

This past summer while the COVID pandemic appeared to be waning, I was fortunate to visit Estonia and meet with many of the organizations that we support.  At the time, there was a sense of normalcy and that another great adversary had been defeated.  Everyone I met with expressed their sincere gratitude for the continuing support from the Estonian American Fund.  Your donations do make a difference.  

I was moved by my visits to Bethel’s Center for Pastoral Care and the Tartu Christian Adolescent Home.  These homes provide support to children and young people who have lost their homes and families, or their parents are not able to care for them.  In addition to providing a warm home, they both operate summer camps.  I visited Bethel’s summer camp in Saaremaa, which has become a sort of summer-home where the children enjoy the fresh air and scenery of Saaremaa.  My son, Lukas, volunteered there for over a week and it made a lasting impression.  The homes and the camp were clean, well-managed and the children well cared for.

Another gratifying experience was my visit to Vanaema Juures Family Support Center in Rapla.  The center is frequented by families in need, the elderly and disabled.  It provides warm meals, friendly faces, and is a welcoming place for people to gather.  Last year, thanks to your generous donations, the Estonian American Fund provided funds to renovate the existing building and operate the center.

I also visited the Noarootsi Gümnaasium and saw firsthand how the annual funds that we provide for teaching material are used to support the English language program. Due to the dedication of the English teacher, Devin Black, who is originally from Michigan, the students score among the highest in English proficiency in Estonia.  

In Tartu,  I met with the administrator of the scholarship for the Elmerice and Andreas Traks Fund at the University of Tartu.  Because of the virtual learning environment brought about by the pandemic, the University faced unsurmountable challenges to providing scholarships. Thankfully, the distribution of scholarships has now resumed. I also visited another grantee at the University of Tartu’s Cultural Center in Viljandi.  The Center offers a variety of programs from jewelry and folk costume artistry to log home construction.  Its programs are instrumental in preserving Estonian culture and traditions and havebecome increasingly popular.

This past year we started a new relationship with the Estonian Women’s Society where we provided funds to support educational and counseling initiatives for victims of domestic abuse.  During lengthy discussions, I learned about the issues facing women in Estonia. These include the prevalence of domestic violence, enforcement of child support payments and the importance of having both parents involved in the care of their children.  

I was also fortunate to be given a tour of the Estonian Academy of the Arts’ new buildings in Tallinn by the Dean, Andres Ojari.  Through the generous donations of Mr. Jaan Holt, we are providing scholarships for promising architectural students.   

In summary, we received over $100,000 in generous donations from supporters like you in 2020.  These donations have made a positive impact on the lives of many Estonians.  The Fund distributed $179,120 for program services in 2020 to organizations supporting education, scholarships, and youth-serving programs.  

We will continue to work with our existing partners and identify new ones.  Our projects start as applications received from Estonia, and as suggested by supporters and friends.  Grant guidelines are spelled out on our website www.eafund.org. We encourage you to visit our site to learn more about us.  Your continuing support proves that the Fund deserves the tax-exemptstatus under section 501 (c) (3) of the Internal Revenue Code.  Donations can be made online using PayPal or by the enclosed donation slip.

We thank all of you for your support and generosity.

Christian Einberg, President, Estonian American Fund

The Board of Directors

 • Christian Einberg - President
 • Eliko Pedastsaar - Treasurer
 • Liina Keerdoja - Corporate Secretary
 • Arvo B. Ederma, M.D. - Chair, Medical Advisory Board
 • Rauno Joks, M.D. - Medical Research Advisor
 • Thomas Troost, M.D. - Medical Research Advisor
 • Tiina Urv, PhD - Scientific Advisor
 • Haldi Svanberg - Youth Services
 • Erik Puskar - Counselor
 • Anti Küünal - Counselor
 • Ago Ambre - Chairman of the Board

You are invited

Estonia is still very much a work in progress. The Fund is an open organization: your expertise, ideas, and material support are welcome.

Continue Reading »

Annual Report

Continue Reading »

Donate

You may want to indicate your preference in the memo of your check.
The Fund  supports the following in Estonia: Healthcare, Education, Institutions, Disadvantaged Children; Civic, youth
and faith-based organizations.

Please make check payable to:
Estonian American Fund
P.O. Box 2464
Rockville, MD 20852-9998


 

Thank you!