Estonian American Fund
PO Box 7369
Silver Spring MD 20907-7369Mission statement

Estonian American Fund for Economic Education, Inc. was founded in January 1990 to take advantage of the opening provided by perestroika to broaden contacts and address needs in Estonia the very existence of which had been denied during the 50 years of Soviet occupation.

At the time the U. S policy favoured democratization and economic reforms while promoting the territorial integrity of the Soviet Union. Accordingly, the Fund first concentrated on economics, then a "politically correct " approach. As the bylaws permit a broad range of activity, the Fund soon got involved in healthcare, general welfare, education, training economists and statisticians, developing nonprofit organizations, supporting youth-oriented voluntary services.

The Fund works on the basis of projects. Anyone is welcome to propose a project. Execution depends on a verified need and trustworthy partners in Estonia, and personal commitment of effort, expertise and resources on the part of volunteers in the United States.

Lugupeetud Eesti sõbrad ja toetajad!

1990. aasta alguses, kui Eesti oli veel okupeeritud ja ajad oli keerulised, panid paarsada Ameerika eestlast õla alla Eesti otseseks abistamiseks. Headele sõnadele järgnesid head teod toetamaks kodumaad teel vaba ja parema ühiskonna poole.
Fondi esimene suur projekt oli teadus- ja õppekirjanduse saatmine ülikoolidele 1990-ndate aastate alguses. Tartu Ülikoolile edastati majandusteaduse, humanitaaralade, rahvusvahelise õiguse, bioloogia ja arstiteaduse kirjandust ning Tallinna Tehnikaülikool sai 240-köitelise kaasaegse arvutiteaduse raamatukogu omanikuks. Sellele järgnes mahukas projekt meditsiinilise kõrgtehnoloogia üleandmiseks, mis viidi ellu tänu 248 pere ja seltsi toetusele. Märkimisväärne on ka kümne aasta pikkune ravimite ja põetusvahendite abi saatmine hooldusasutustele. Väliseestlaste saadetud abi leidis kajastamist ka Eesti ajakirjanduses edastades konkreetse sõnumi eestlastele kodumaal, et “Te ei ole üksi.“
Läbi aastate on Fond teinud koostööd ka mitmete Ameerika organisatsioonidega nagu Institute of Electrical and Electronic Engineers, the Soros Foundation, American Red Cross, Direct Relief International, eriti ulatuslikult aga IEEE Computer Society’ga, ning lisaks mitme ülikooli ja haiglaga.
Tänu laiapõhjalisetele ja edukatele projektidele on Fond pälvinud mitmete Ameerika heategevus organisatsioonide usalduse. Nii pöördus meie poole 2018.aasta lõpus Elm Lutheran Church of Scandia Foundation, et anda edasi toetus Tallinnas asuvale Peeteli koguduse sotsiaalkeskusele.
Aasta 2018 möödus Tartu Kristliku Noortekodu juurdeehituse planeerimise tähe all, mille ehitustegevus algas 2019.aasta märtsis ja mis peaks valmima aasta lõpuks. Eelmisel aastal annetas ka pr. Epp Tsirk märkimisväärse summa Tõnu Kaljuste nimelise stipendiumi asutamiseks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tudengile, kes on silmapaistev oma andekuse ja saavutustega. Esimese stipendiumi sai hr. Pärt Uusberg, helilooja ja koorijuht.
Fondi projektid saavad alguse nii taotlustest Eestis kui ka kaasmaalaste ja Eesti sõprade headest mõtetest välismaal. Peamine on usaldusväärsed partnerid mõlemal pool ookeani. Fondi veebileht eafund.org annab täpsema ülevaate Fondi tegevusest läbi aastate, toetuste taotlemisest, aga samuti juhised panustamiseks Fondi tegevusse annetuste näol.
Suur tänu kõigile annetajatele! Teie jätkuv toetus tõendab ka riiklikule järelvalvele, et tegemist on organisatsiooniga, mis väärib seadustes lubatud tulumaksu soodustust.
Eesti Ameerika Fondi juhatus


Dear friends of Estonia!

Anxiety and insecurity reigned in occupied Estonia as the Soviet Union suppressed liberation movements in the very early 1990s.  
It was an encouraging signal when a couple of hundred friends of Estonia in the United States backed up their good words by good deeds by supporting the just-founded Estonian American Fund with their advice and material support.  Aid shipments also delivered a consoling message “you are not alone.”
Our first shipment was scientific, medical and social science literature for universities. Computer science, economics, international law volumes arrived in Tallinn in April 1990, and were received by Tartu University and the Tallinn Technical University. A large-scale project to transfer high-tech medical equipment followed. And massive shipments of medicines and nursing supplies were delivered to nursing homes and children’s homes thanks to cooperation with Direct Relief International.
The American Red Cross gave us permission to transfer their new blood bank information system before it was installed in the United States. Cooperation with the Soros Foundation, IEE Computer Society, several hospitals, colleges and professional associations in addition to Estonian societies all over the United States enabled us provide humanitarian aid when the need was extremely urgent.
 Education, mostly scholarships, and youth-serving organizations received most of the $185, 932 spent for program services. Projects are started as applications are received from Estonia, and as suggested by supporters and friends.  Grant guidelines are spelled out on our website:  www.eafund.org.  Your continuing support proves that the Fund deserves the tax exempt status under section 501 (c) (3) of the Internal Revenue Code.
We thank you all for your generosity.
Board of Directors of the Estonian American Fund.


Please visit our website www.eafund.org and contact us via eafund@comcast.net 

Your ideas, support, and personal involvement  make all the difference.

 

You are invited

Estonia is still very much a work in progress.  The Fund is an open organization: your expertise, ideas, and material support are welcome.

Continue Reading »

Eesti Päevalehe artikkel

vt.siia»